Raport z ewaluacji

W załączeniu raport z ewaluacji wewnętrznej oceniającej proces monitorowania przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w ramach realizowanego w szkole projektu edukacyjnego „Dojrzewający owoc”.
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: