Władze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia
  •     Zofia Bednarz - prezes
  •     Monika Kowalska - wiceprezes
  •     Marek Sitko - członek
  •     Zbigniew Sejwa - członek
  •     Ewelina Pintal-Costa - skarbnik

Komisja Rewizyjna:
  •     Paweł Górnikiewicz - przewodniczący
  •     Adam Tuczyński - członek
  •     Małgorzata Jach - członek