Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp.

 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

1.      Celem Stowarzyszenia jest:

a)      integrowanie środowiska absolwentów i przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp.,

b)      popularyzacja osiągnięć szkoły,

c)      pomoc w utrzymaniu i rozwoju bazy szkoły,

d)     wspieranie szkoły w realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

e)      wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych

2.      Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

a)      organizację spotkań absolwentów i przyjaciół szkoły,

b)      gromadzenie funduszy pochodzących ze składek członkowskich oraz z dobrowolnych darowizn rodziców i sympatyków szkoły,

c)      organizowanie zbiórek publicznych,

d)     wspieranie udziału uczniów w wymianach międzynarodowych w ramach realizowanych programów i projektów edukacyjnych,

e)      wspomaganie szkoły przy realizacji zakupów pomocy dydaktycznych, wyposażenia szkoły i drobnych remontów,

f)       organizowanie współpracy z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami na terenie miasta Gorzowa, a także z Polski i zagranicy,

g)      organizację imprez artystycznych, kulturalnych, popularnonaukowych i sportowych,

h)      prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Całość Statutu Stowarzyszenia dostępna w dziale Dokumenty


Adresy innych stron zawarte w tekście: