LO DLA DOROSŁYCH – INFORMACJA O REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 
Prowadzony jest nadal nabór na rok szkolny 2018/2019 do:

 

I LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  DLA  DOROSŁYCH

 

 

   Jeśli jesteś absolwentem gimnazjum, starej ośmioletniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej możesz uczyć się w I Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Nauka trwa trzy lata i kończy się egzaminem maturalnym.

 

Liceum dla Dorosłych przy ulicy Puszkina 31 istnieje od 1972 r. 46 lat tradycji i doświadczeń w kształceniu dorosłych gwarantuje wysoką skuteczność.

 

  Jest to szkoła publiczna o stacjonarnej formie kształcenia, w której nie pobiera się czesnego oraz wpisowego. Lekcje odbywają się w dni powszednie, trzy razy w tygodniu, w godzinach 1600 â€“ 2105. Uczniowie oceniani są na bieżąco, podobnie jak  w szkołach dla młodzieży. Promocja następuje po każdym kolejnym semestrze.

  Do dyspozycji uczniów jest biblioteka szkolna, czynna również w godzinach popołudniowych, duży wygodny parking oraz kawiarenka. Szkoła jest przyjazna osobom niepełnosprawnym. Ucząc się u nas  możesz brać udział w imprezach kulturalno- dydaktycznych: wycieczkach, wspólnych wyjściach do teatru i kina, konkursach.

 

Podania (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub poniżej) wraz z załącznikami: świadectwo ukończenia gimnazjum ewentualnie ośmioletniej szkoły podstawowej lub szkoły zawodowej, trzy fotografie należy składać  w godzinach popołudniowych.

Planowana jest jedna klasa pierwsza na podbudowie programowej gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej i ośmioletniej szkoły podstawowej. Nauka w szkole jest bezpłatna.

                                               Adres szkoły:

                                               ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wlkp.

                                                    telefon  095 7204964,  095 7204842

                                                    e-mail: 1lo@edu.gorzow.pl , 1lopuszkin@wp.pl

                                                    sekretariat czynny: czwartki w godz. 1530-2030

                                               w okresie wakacji codziennie w godz. 800-1500