LO DLA DOROSŁYCH – INFORMACJA O REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

                           Prowadzony jest nabór na rok szkolny 2017/2018 do:

 

                        I LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  DLA  DOROSŁYCH

 

 

   Jeśli jesteś absolwentem gimnazjum, starej ośmioletniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej możesz uczyć się w I Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Nauka trwa trzy lata        i  kończy się egzaminem maturalnym.

 

Liceum dla Dorosłych przy ulicy Puszkina 31 istnieje od 1972 r. 45 lat tradycji i doświadczeń

 w kształceniu dorosłych gwarantuje wysoką skuteczność.

 

  Jest to szkoła publiczna o stacjonarnej formie kształcenia, w której nie pobiera się czesnego oraz wpisowego. Lekcje odbywają się w dni powszednie, trzy razy w tygodniu, w godzinach 1600 – 2105. Uczniowie oceniani są na bieżąco, podobnie jak w szkołach dla młodzieży. Promocja następuje po każdym kolejnym semestrze.

  Do dyspozycji uczniów jest biblioteka szkolna, czynna również w godzinach popołudniowych, duży wygodny parking oraz kawiarenka. Szkoła jest przyjazna osobom niepełnosprawnym. Ucząc się u nas

możesz brać udział w imprezach kulturalno- dydaktycznych: wycieczkach, wspólnych wyjściach do teatru i kina, konkursach.

 

Podania (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej) wraz z załącznikami: świadectwo ukończenia gimnazjum ewentualnie ośmioletniej szkoły podstawowej lub szkoły zawodowej, trzy fotografie należy składać  w godzinach popołudniowych.

Planowana jest jedna klasa pierwsza na podbudowie programowej gimnazjum. Nauka w szkole jest bezpłatna.

                                              Adres szkoły:

                                              ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wlkp.

                                                   telefon  095 7204964,  095 7204842

                                                   e-mail: 1lo@edu.gorzow.pl , 1lopuszkin@wp.pl

                                                   sekretariat czynny: czwartki,  w godz. 1530-2030

                                                w okresie wakacji codziennie w godz. 800-1500