LO DLA DOROSŁYCH – INFORMACJA O REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Prowadzony jest nadal nabór na rok szkolny 2016/2017 do:
 
I LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  DLA  DOROSŁYCH
 

Jeśli jesteś absolwentem gimnazjum, starej ośmioletniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej możesz uczyć się w I Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Nauka trwa trzy lata i kończy się egzaminem maturalnym.
 
Liceum dla Dorosłych przy ulicy Puszkina 31 istnieje od 1972 r.  44 lata tradycji i doświadczeń w kształceniu dorosłych gwarantuje wysoką skuteczność.
 
Jest to szkoła publiczna o stacjonarnej formie kształcenia, w której nie pobiera się czesnego oraz wpisowego. Lekcje odbywają się w dni powszednie, trzy razy w tygodniu, w godzinach 1600 – 2105. Uczniowie oceniani są na bieżąco, podobnie jak  w szkołach dla młodzieży. Promocja następuje po każdym kolejnym semestrze.
Do dyspozycji uczniów jest biblioteka szkolna, czynna również w godzinach popołudniowych, duży wygodny parking oraz kawiarenka. Szkoła jest przyjazna osobom niepełnosprawnym. Ucząc się u nas możesz brać udział w imprezach kulturalno- dydaktycznych: wycieczkach, wspólnych wyjściach do teatru i kina, konkursach.
 
Podania (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub poniżej) wraz z załącznikami: świadectwo ukończenia gimnazjum ewentualnie ośmioletniej szkoły podstawowej lub szkoły zawodowej, trzy fotografie należy składać  w godzinach popołudniowych.
Planowana jest jedna klasa pierwsza na podbudowie programowej gimnazjum. Nauka w szkole jest bezpłatna.
 
 
Adres szkoły:
ul. Puszkina 31, 66-400 Gorzów Wlkp.
telefon  095 7204964,  095 7204842
e-mail: 1lo@edu.gorzow.pl , 1lopuszkin@wp.pl
sekretariat czynny: poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 15.30-20.30
w okresie wakacji codziennie w godz. 8.00-15.00
 
 
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: