Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim  
jesteś tu: strona główna    widzisz. nie zgadzaj się. reaguj!
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Widzisz. Nie zgadzaj się. REAGUJ!

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się. REAGUJ!". Jest to II edycja, a jej współorganizatorami są: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
 
Celem konkursu jest promowanie właściwych postaw mieszkańców województwa lubuskiego w szczególności ludzi młodych, którzy – z różnych powodów - nie mają odwagi, aby reagować w sytuacjach, kiedy są świadkami sprzedaży i spożywania substancji psychoaktywnych, w szczególności alkoholu i dopalaczy przez osoby niepełnoletnie.
 
Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie maksymalnie 3 - minutowej pracy w dowolnej formie np. filmu, spotu, clipu, utrwalonej na jednym nośniku cyfrowym (CD lub DVD) w pliku avi. Praca powinna zostać zamieszczona przez autorów w jednym z popularnych internetowych serwisów filmowych.
 
Wiodącym tematem II edycji konkursu „Widzisz Nie zgadzaj się ! REAGUJ!" jest uświadomienie  wszystkim obywatelom a w szczególności ludziom młodym, iż ich postawa ma nie tylko wpływ na ich własne bezpieczeństwo i zdrowie, ale również może wpłynąć na zachowania i zmianę postaw sprzedawców alkoholu czy handlarzy „dopalaczami".
 
Prace należy przesłać lub dostarczyć do Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, w terminie do 16 listopada 2015r. (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem na kopercie: „Praca na konkurs Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!".
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi na początku grudnia 2015 roku.
 
Autorzy trzech najlepszych prac w kategorii szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych  otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.
 
Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu zawarte są w Regulaminie stanowiącym załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 września 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu. Regulamin Konkursu oraz wzory niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej organizatora.
 

Pozdrawiam,
 
BOGUSŁAW ZARAZA
Kierownik Wydziału Spraw Społecznych
Departament Infrastruktury Społecznej