Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim  
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Konkurs na plakat dot. przeciwdziałania cyberprzemocy


 

R E G U L A M I N

KONKURSU NA PLAKAT  DOT. PRZECIWDZIAŁANIA CYBERPRZEMOCY

 

 

pod hasłem

„WYRWIJ SIĘ Z CYBERNETYCZNEJ SIECI”

 


 

Załączniki:

Stypendium szkolne 2019/2020

W załczniku znajduje sie informacja dot. stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2019/2020
Załączniki:

Pedagog szkolny

PEDAGOG SZKOLNY – mgr Piotr WIŚNIEWSKI

GABINET NR 53

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

PONIEDZIAŁEK: 8.00 - 12.00
ŚRODA: 8.00 – 11.00
CZWARTEK: 8.00 – 12.00

„…I Still Haven't Found What I'm Looking For…” BONO
Odpowiedzi znajdziesz w moim gabinecie….
Pedagog Szkolny

Zadania Pedagoga Szkolnego

Zadania Pedagoga Szkolnego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wlkp.

Lp.

Zadania ogólnowychowawcze

Formy i środki realizacji zadań

1.

Rozpoznanie

1. Sporządzenie imiennych wykazów uczniów wybitnie
    zdolnych i sprawiających trudności wychowawcze.

2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.

3. Opracowanie wyników diagnozy.

4. Ustalenie źródeł trudności wychowawczych.

5. Opracowanie programu pomocy uczniowi i rodzinie.

2.

Rozpoznanie i ocena sytuacji materialnej uczniów

Sporządzenie imiennych wykazów uczniów wymagających pomocy materialnej.

3.

Systematyczna kontrola i ocena stopnia realizacji obowiązku szkolnego

1. Analiza statystyki frekwencji.

2. Ustalenie źródła przyczyny absencji szkolnej.

3. Pomoc w rozwiązaniu problemu.

4.

Przedstawienie na Radzie Pedagogicznej wyników diagnozy sytuacji wychowawczej i opiekuńczej uczniów

1. Opracowanie i analiza materiałów statystycznych.

2. Ocena opisowa, opracowanie wniosków do dalszej
    pracy.

 

5.

Realizacja programu doradztwa zawodowego.

1. Poradnictwo indywidualne dla uczniów i rodziców.

2. Udział uczniów w Targach Edukacyjnych.

3. Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie
    predyspozycji zdrowotnych.

4. Kierowanie uczniów na testy specjalistyczne np. test
     wyobraźni przestrzennej.

5. Organizacja warsztatów pt. „Moje plany zawodowe”.

6.

Realizacja programu profilaktyki

Współpraca z instytucjami i zakładami opieki zdrowotnej
w ramach realizacji przyjętego programu.

7.

Organizacja pomocy nauczycielom
i wychowawcom klas

1. Wspólna analiza trudnych sytuacji wychowawczych.

2. Ustalenie sposobów zapobiegania oraz likwidacji
    niepowodzeń wychowawczych.

3. Wskazywanie odpowiedniej literatury fachowej.

4. Pomoc w organizacji lekcji wychowawczych
    ( organizowanie prelekcji i spotkań z udziałem
    psychologa, prawnika, lekarza, policji itp.)

8.

Promocja szkoły

1.Przygotowanie aktualnych informacji o szkole na stronę
    internetową.

2. Wyjście do uczelni wyższych.

3. Drzwi otwarte szkoły.

 

 

 

 

Pedagog Szkolny realizuje ponadto nowatorskie zajęcia i warsztaty z zakresu:

 

- uzależnienia (narkotyki, alkohol, hazard, telefon, Internet itp.)

- handel ludźmi,

- pigułka gwałtu,
- negocjacje cywilne,

- cyberprzemoc,

- terroryzm,

- sekty-grupy psychomanipulacyjne,

- tolerancja,

- mowa nienawiści,

- integracja grupowa.

 
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...