Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim  
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Terminy konsultacji nauczycieli

 Konsultacje 2017/2018

 

Regulamin konsultacji nauczycielskich

 
1. Konsultacje nauczycielskie przeznaczone są dla uczniów.
2. Celem konsultacji jest:
a. pomoc uczniom objętym działaniami wynikającymi z PDW (planu działań wspierających),
b. pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu,
c. pomoc uczniom, którzy z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach dydaktycznych muszą samodzielnie opanować treści programowe,
d. umożliwienie zaliczenia w dodatkowym terminie obowiązkowych form sprawdzenia wiedzy i umiejętności (zgodnie z procedurą),
e. umożliwienie poprawy oceny,
f. pomoc w przygotowaniu prezentacji maturalnej z języka polskiego.
3. Nauczyciel przeprowadza w tygodniu jedną godzinę konsultacji.
4. Konsultacje odbywają się po godzinach obowiązkowych zajęć lekcyjnych.
5. Ustalając terminy konsultacji nauczyciel sprawdza, czy uczniowie wszystkich klas, które uczy, mają możliwość uczestniczenia w konsultacjach.
6. W razie nieobecności na konsultacjach nauczyciel jest zobowiązany powiadomić o tym wcześniej sekretariat szkoły.
7. W celu realizacji punktów 2d, 2e i 2f niniejszego regulaminu uczeń ma obowiązek wcześniejszego umówienia z nauczycielem uczącym go terminu i zakresu zaliczenia.
8. Realizacja punktów 2a, 2b, 2c niniejszego regulaminu może odbywać się w trakcie konsultacji innego nauczyciela przedmiotu.
9. Zespoły przedmiotowe ustalają ewentualny tryb, tematykę i harmonogram konsultacji merytorycznych (jak w punkcie 8.) w pierwszym tygodniu roku szkolnego.
10. W konsultacjach uczestniczą uczniowie zainteresowani realizacją celów konsultacji lub wskazani przez nauczyciela.
11. Nauczyciel, który dostrzega problemy ucznia w opanowaniu wiedzy lub umiejętności, zobowiązuje go do udziału w konsultacji. Zobowiązanie to zostaje odnotowane w uwagach dzienniku.
12. W przypadku trzykrotnego uchylenia się ucznia od udziału w konsultacjach nauczyciel powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.
13. Pełny harmonogram konsultacji publikuje się na stronie internetowej szkoły.
 
 
 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...
autor: Katarzyna Wilmińska