Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim  
jesteś tu: strona główna    wygraj indeks instytutu europeistyki wydziału dziennikarstwa i nauk politycznych uniwersytetu warszawskiego
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Wygraj indeks Instytutu Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Szanowni Państwo,

Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Fundacją Europea organizuje ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „Europa – społeczeństwo, gospodarka, polityka, kultura”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas najwyższych programowo w danym typie szkoły ponadgimanazjalnej, zainteresowanych tematyką.
 
Zadaniem konkursu jest rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania historią i kulturą Europy, życiem społeczno-politycznym oraz gospodarczym państw i regionów europejskich, jak i poszerzenie wiedzy dotyczącej integracji europejskiej i Unii Europejskiej, a także miejsca Polski w tych procesach. Celem Konkursu jest również kształtowanie umiejętności i kompetencji uczestnictwa na rynku europejskim, w instytucjach unijnych, organach i instytucjach krajowych będących w relacjach z UE.
 
Dla zwycięzców przewidziano na podstawie § 10 ust. 3 Regulaminu uprawnienia w postępowaniu rekrutacyjnym na prestiżowe studia I stopnia na kierunku europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych, prowadzone w Instytucie Europeistyki WDiNP na Uniwersytecie Warszawskim. Finaliści uzyskają maksymalną liczbę punktów z przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia w Instytucie Europeistyki WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego. Laureaci Konkursu (maksymalnie 30 osób), wyłonieni spośród najlepszych finalistów, uzyskają maksymalną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym i po spełnieniu pozostałych warunków formalnych zostają przyjęci na studia w Instytucie Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Konkurs składa się z dwóch etapów. I etap polega na napisaniu pracy konkursowej (esej) na temat: „Problem solidarności państw członkowskich Unii Europejskiej w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku”. Esej podlega wstępnej ocenie przez szkolne komisje, zgodnie z kryteriami wymienionymi w § 7 ust. 13 Regulaminu Konkursu. Z każdej szkoły można przesłać nie więcej niż trzy prace. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać tylko jedną pracę. Najlepsze eseje wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym ucznia (załącznik nr 3 do Regulaminu) Dyrektor Szkoły przesyła pocztą na adres Organizatora Konkursu (Instytut Europeistyki WDiNP Uniwersytet Warszawski). Wersję elektroniczną pracy konkursowej należy również przesłać na adres e-mail: ie.wdinp@uw.edu.pl (wersja elektroniczna powinna być identyczna z wersją drukowaną, zapisana w formacie doc. lub docx.).
 
Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych (eseje) wraz z formularzami zgłoszeniowymi do konkursu mija 03 kwietnia 2016 r. W dniu 11 kwietnia 2016 r. Organizator podaje wyniki do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.europeistyka.uw.edu.pl wraz z listą osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu (do 120 osób). II etap Konkursu odbywa się w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim, w  dniu 23 kwietnia 2016 r. i składa się z egzaminu ustnego – polegającgo na odpowiedzi na dwa pytania problemowe oraz 1 pytanie z eseju.
 
Do niniejszej wiadomości załączamy Regulamin, z prośbą o promocję Konkursu na terenie szkoły oraz na stronie internetowej, kierowanej przez Państwa placówki oświatowej. Szczegółowe informacje o konkursie oraz regulamin znajdą Państwo również na stronie Instytutu  Europeistyki WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego:  http://www.europeistyka.uw.edu.pl
 
Będziemy wdzięczni za otwartość i wsparcie dla inicjatywy oraz zainteresowanie uczniów aktywnym udziałem w  konkursie.
 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu
 
prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk

 

 
Załączniki: